Atribut autocapitalize

Softwarové dotykové klávesnice na obrazovce se snaží přizpůsobit kontextu:

U políčka <input> tomu může napomoci atribut type – například hodnota email přidá na klávesnici zavináč, typ number nebo tel zajistí číselnou klávesnici a podobně.

Klávesnice dotykových zařízení se zpravidla automaticky snaží chytře přepínat na velká písmena.

HTML atribut autocapitalize potom dovoluje mít chování tohoto přepínání plně pod kontrolou.

Využití

Pokud chce návštěvník například zadat své jméno, automatické přepnutí na velká písmena pro první znak ocení.

Přepnutí na velká písmena

Stejně tak při odřádkování v <textarea> se zvětšení písmen hodí. Protože nový odstavec nejspíš bude začínat velkým písmenem.

V některých případech, jako je třeba zadávání hesla, je ale automatická změna velikosti nežádoucí. Proto je dobré v závislosti na účelu políčka určit optimální chování.

Zápis

Atribut autocapitalize jde použít u 3 HTML značek:

  • <form> – nastavení zdědí všechny níže uvedené prvky formuláře,
  • <input>,
  • <textarea>

Výchozí stav nastane bez uvedení atributu autocapitalize – tedy prohlížeč zvětšuje klávesnici dle svého uvážení. To se projevuje zvětšováním prvního písmena ve větě nebo v odstavci u značky <textarea>.

Ukázka bez nastaveného autocapitalize:

Možné hodnoty atributu:

none – vypnutí zvětšení písmen

Zrušení automatické změny velikosti je asi nejčastěji používané:

Někdy se lze setkat se starší podobou pro vypnutí – hodnotou off. Ta je označená jako deprecated a neměla by se používat. V prohlížečích funguje.

sentences

Klávesnice bude automaticky zvětšena po ukončení věty. Tečkou. Vykřičníkem! Otazníkem? Hodnota sentences odpovídá výchozímu chování (tj. neuvedení autocapitalize).

words

Zvětšení Po Konci Slova. Hodí se třeba pro políčko Jméno a příjmení, kde se po mezeře automaticky přepne na velká písmena.

Větší uplatnění najde autocapitalize="words" v angličtině, kde se první velká písmena běžně používají u všech slov nadpisů a názvů.

characters

Při použití autocapitalize="characters" bude výsledkem KŘIČÍCÍ TEXT, jako by uživatel použil klávesu CapsLock.

Využití? Možná při zadávání bezpečnostních kódů, které jsou celé velkými písmeny. Jinak je většinou UKŘIČENÝ TEXT nežádoucí.

Hodnoty on/off

Starší návrhy počítaly u autocapitalize s dvěma hodnotami:

  1. on (výchozí) – automatické zvětšení zapnuté
  2. off – vypnuté

Novější implementace potom vůbec nepočítá s hodnotou on, kterou nedává smysl používat, když jde o výchozí chování.

Hodnota off je potom nahrazena za none.

off – vypnutí zvětšení písmen

on – zapnutí zvětšení písmen

Chová se stejně jako bez autocapitalize nebo při uvedení autocapitalize="sentences".

Podpora

  • Chrome 43+ na Androidu
  • Safari na iOS 5+
  • Edge Mobile ve Windows Phone nepodporuje autocapitalize vůbec

Podpora v mobilních prohlížečích není úplně 100%, ale to příliš nevadí, protože chytré automatické měnění velikosti nabízených kláves není klíčová vlastnost, ale spíš příjemné vylepšení.

A nakonec se s nepodporou nedá v podstatě nic dělat.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Atribut pattern pro formuláře

Atribut pattern pro formulářové prvky

Validace formulářů regulárními výrazy na straně klienta bez JavaScriptu.

Autocomplete

Automatické vyplňování formulářů

Pomocí atributu autocomplete jde usnadnit a zrychlit vyplňování formulářů.

Označení povinných položek

Označení povinných položek

Jak elegantně ve formuláři označit povinné položky atributem required.

Tabindex

Tabindex

Atribut tabindex slouží k uspořádání položek pro procházení klávesnicí.

Maximální délka pole

Maximální počet znaků

HTML atribut maxlength omezuje počet znaků ve formulářovém poli.

Komentáře