Letter-spacing

Písmena mají velké mezery.

Zápis

element {
  letter-spacing: 1em;
}

Výchozí hodnota je 0/normal. Vyšší hodnotou se rozestupy mezi písmeny zvětší. Záporné hodnoty naopak písmena více přiblíží k sobě:

Písmena jsou nalepená na sebe.

Při nastavení moc velké záporné hodnoty se dějí divné věci:

−20 px10 px

Velikost mezer mezi písmeny

element {
  letter-spacing: 0px;
}

Podpora v prohlížečích

Široce podporovaná vlastnost ve všech běžně používaných prohlížečích. Chování při velké záporné hodnotě se může lišit.

Využití

Zvětšení mezer mezi písmeny jde použít pro zvýraznění/odlišení textu. V dávné minulosti se to občas používalo na psacím stroji prokládáním textu běžnou mezerou.

Zvýraznění v textu

Většinou si sice jde vystačit se zvýrazněním tučným nebo šikmým, ale právě využití proložení písmen může být další možnost.

V takovém případě je vhodné proložení písmen doplnit i odsazením zleva a zprava pomocí paddingu, aby byly zřetelné hranice slov.

Ozvláštnění nadpisů

Změnou mezer mezi písmeny jde vytvořit visuálně zajímavější nadpis i s běžným fontem.

Nadpis s menšími mezerami

Záložní písmo

Při používání webových fontů trvá nějakou dobu jejich načtení. Do té doby, než se načtou, lze jejich vzhled prostorově připodobnit změnou odstupů.

Ruční proložení mezerami

Odstupy mezi písmenky jde realisovat i klasickou mezerou:

P r o l o ž e n í   t e x t u   m e z e r a m i

Není to ale dobré řešení, protože automatické programy (hlasové čtečky, vyhledávání) nemusí poznat hranice slov.

Dále je to pracné a nakonec by bylo i komplikovanější zajistit mezery mezi slovy – více mezer se v HTML spojí v jednu, takže by se musela požívat pevná mezera (entita  ) a podobně.

Odkazy

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Mezery mezi písmeny a slovy

Odsazení písmen a slov

Nastavení odsazení jednotlivých písmen (letter-spacing) a mezer mezi slovy (word-spacing).

Font

Font

CSS vlastnost font slouží k nastavení písma na stránce.

Font-feature-settings

Font-feature-settings

S CSS vlastností font-feature-settings lze dosáhnout zajímavější typografie u OpenType písem.

Word-spacing

Word-spacing

CSS vlastnost word-spacing upravuje velikost mezer mezi slovy.

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

Komentáře