Word-spacing

Tento text má velké mezery mezi slovy.

Pro upravení rozestupů mezi písmeny slouží vlastnost letter-spacing.

Zápis

element {
 word-spacing: 1em;  
}

Hodnotu jde zadat několika způsoby:

 1. Výchozí mezera:

  word-spacing: normal

  Výchozí hodnota odpovídá nule.

 2. Délkové jednotky (kromě procent):

  word-spacing: 1em

Kromě zvětšení jde mezery i zmenšit nebo zrušit. Zmenšení se provede zadáním dostatečně velké záporné hodnoty.

Text s normálními mezerami.

Text s menšími mezerami mezi slovy.

Text bez mezer mezi slovy.

Prohlížeče používající vykreslovací jádra Gecko a Blink (např. Firefox a Chrome) při záporné hodnotě převyšující šířku mezery začnou překrývat slova přes sebe. Stará Opera 12 a IE/Edge tímto problémem netrpí.

Slova se překrývají

Srovnání zobrazení v různých prohlížečích:

Zobrazení záporného word-spacing v různých prohlížečích

Podpora

Široce podporovaná vlastnost ve všech běžně používaných prohlížečích.

Chování se liší při používání záporných hodnot.

Využití

Hodně málo používaná vlastnost.

Měnit výchozí mezery mezi slovy většinou není potřeba.

Odsazení

Použít word-spacing jde třeba pro jednoduché vodorovné odsazení několika položek. Například odkazů v menu:

Pro obalový element se nastaví word-spacing o rozměru odsazení a pro jednotlivé položky se zase vrátí na nulu (výchozí hodnotu).

.obal-menu {word-spacing: 1em}
.obal-menu a {word-spacing: 0}

Samostatná ukázka

Zarovnání do bloku

Při použití blokového zarovnání písma (text-align: justify) se k přesnému roztažení na šířku využívá automatické zvětšení mezer mezi slovy.

V takovém případě jsou odstupy mezi slovy typicky stejné nebo větší než hodnota vlastnosti word-spacing.

Mezery mezi slovy v textu zarovnaném do bloku se zvětší, aby se obsah přesně roztáhl ke krajům bloku.

Změnou hodnoty word-spacing se v tomto případě ničeho použitelnějšího nedocílí. Ve staré Opeře 12 dokáže text při větším záporném word-spacingu, než odpovídá šířce mezery, opustit svůj obal.

Špatné zobrazení ve staré Opeře 12

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Mezery mezi písmeny a slovy

Odsazení písmen a slov

Nastavení odsazení jednotlivých písmen (letter-spacing) a mezer mezi slovy (word-spacing).

Font

Font

CSS vlastnost font slouží k nastavení písma na stránce.

Font-feature-settings

Font-feature-settings

S CSS vlastností font-feature-settings lze dosáhnout zajímavější typografie u OpenType písem.

Letter-spacing

Letter-spacing

CSS vlastnost letter-spacing upravuje vzdálenost mezi písmeny.

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

Komentáře