DOM

Stručně řečeno je DOM nějaká stromová struktura, kterou si prohlížeč vytvoří po zpracování stránky. Podívat se na něj je možné pomocí vývojářských nástrojů (bývá zpravidla na první kartě).

Zobrazení výsledného DOMu ve vývojářských nástrojích

DOM není zdrojový kód

Ač to tak možná na první pohled vypadá, Document Object Model není to samé co zdrojový kód stránky.

Liší se v základu ve dvou věcech.

 1. Některé druhy značek nemusí v zdrojovém HTML kódu být zapsány, ale v DOMu se vytvoří (třeba značky <html>, <head>, <body> nebo <tbody> u tabulek).
 2. JavaScript může podobu DOMu, která vzešla z HTML zdroje, dále upravovat.

Kromě vývojářských nástrojů se přibližná podoba po zpracování HTML i JS kódů získá vypsáním innerHTML.

Odstavec v HTML

Zdrojový kód vs. DOM

Například tento zdrojový kód. Obsahuje otevírací HTML značku pro odstavec (<p>) a trochu JS, který přidá do stránky nadpis (<h1>). (Ukázka.)

<p>Odstavec
<script>
 var nadpis = document.createElement("h1");
 nadpis.innerHTML = "Nadpis stránky";
 document.body.appendChild(nadpis);
</script>

Vytvoří následující podobu DOMu.

Výsledná podoba DOMu

Úpravy DOMu

Co je myšleno takovou úpravou DOMu pomocí JavaScriptu?

 • Změna, přidávání nebo odebírání atributů (element.className = 'novaTrida', setAttribute, removeAttribute).
 • Přidávání nebo odebírání elementů (metody appendChild, removeChild a podobně).
 • Změna obsahu elementů (innerHTML, innerText/textContent).

Výběr elementů

Pro výběr potřebného elementu z HTML DOMu existuje v JavaScriptu několik možností.

 • Od IE 8 se dá používat querySelector a běžné CSS selektory.

 • Oblíbené jsou metody getElement*:

  • document.getElementById("idecko") — vybere jeden element s ID idecko
  • document.getElementsByTagName("div") — vybere kolekci značek <div>
  • document.getElementsByClassName("trida") — vybere kolekci elementů s třídou trida (funguje až od IE 9)

  Kolekce získané metodami getElements se potom většinou procházejí cykly.

 • Obrázky na stránce je možné získat z document.images (ukázka).

 • K formulářům se dostaneme přes document.jmenoFormulare a k jejich políčkům přes document.jmenoFormulare.jmenoPolicka (ukázka).

Ještě existují další možnosti, ale ty se zase tak moc nepoužívají a koneckonců jdou nahradit querySelectorem / getElement* metodami.

DOM v PHP

Podobné metody jako v JS jde používat i v PHP pro získávání dat z HTML (třeba tak vytahovat data z cizích stránek získaných funkcí file_get_contents).

PHP DOM

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Podmíněné komentáře pro IE

Podmíněné komentáře pro Internet Explorer

Jak rychle a snadno hackovat HTML a CSS v různých historických versích Internet Exploreru.

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Atribut pattern pro formuláře

Atribut pattern pro formulářové prvky

Validace formulářů regulárními výrazy na straně klienta bez JavaScriptu.

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Diakritika v názvu třídy

Speciální znaky v atributu class

Co takhle psát názvy tříd v HTML a CSS hezky česky s diakritikou. Funguje to?

Komentáře