Text-decoration

Z historických má text-decoration dva režimy.

 1. Ve své původní podobě umožňuje podtržení, nadtržení, přeškrtnutí a v Opeře 12 blikání. Kromě blikání funguje napříč prohlížeči.

 2. V novější podobě funguje v Chrome 57, Opeře 44 a s prefixy ve Firefoxu 6+ a Safari 7.1+ jako zkratka. V těchto prohlížečích text-decoration zahrnuje další vlastnosti:

  • text-decoration-color
  • text-decoration-line
  • text-decoration-style

Původní text-decoration

Symbolický zápis původní podoby vypadá následovně:

element {
 text-decoration: styl (nebo víc stylů);
}
text-decoration: none

Zruší dekoraci textu. Často se používá u odkazů, když jsou zvýrazněny jinak než podtržením (třeba jako tlačítko).

text-decoration: underline

Podtrhne text. Obecně není moc dobré texty kromě odkazů podtrhávat, protože uživatelé bývají zvyklí, že právě podtržení značí odkaz. Navíc podtržení textu snižuje čitelnost.

Někdy se podtrhávání odkazů řeší tak, že se text-decoration vypne a podtržení zajistí spodní rámeček (border-bottom) nebo obrázek (background). Umožňuje si to lépe pohrát se vzdáleností podtržení od textu nebo vytvořit jinou barvu podtržení než textu — s text-decoration: underline to jde jen pomocí vnořeného elementu (ukázka).

Kromě odkazů jsou ve výchozím stylu podtrženy i značky <u> a <ins>.

Občas se používá, když něco, co není odkaz, má jako odkaz vypadat a spouštět nějakou JavaScriptovou akci.

text-decoration: overline

„Čára“ nad slovem. Těžko najít využití. Na nějakém webu jsem to viděl použité pro označení odkazů. Raději bych zůstal u zažitého podtržení.

Dle komentáře od uživatele odpad se (overline) dost hodí u značení signálů (v elektrotechnice) – jako negovaný vstup/výstup.

text-decoration: line-through

Přeškrtnutý text.

Výchozí vzhled přeškrtnutí mají i značky <s> , <del> a <strike>.

Využití se moc nenabízí. Když má být něco přeškrtnuté, bývá vhodné použít přímo HTML značku – <del> nebo <s> v závislosti na případu užití.

Podpora blikání byla z prohlížečů s ohledem na (ne)příjemnost blikání pro uživatele odebrána. Totéž se týká i blikání značky <blink>.

Nahradit se dá například CSS animací pomocí vlastnosti animation nebo JavaScriptovým časovačem. Příklady jsou na Wikipedii.

Skládání dekorací

Jednotlivé dekorace jde skládat, takže jde vytvořit text, který je podtržený, přeškrtnutý i nadtržený (ukázka).

Nové text-decoration

V novější podobě je text-decoration zkratka pro text-decoration-něco vlastnosti.

element {
 text-decoration: 
  [text-decoration-line] 
  [text-decoration-style]
  [text-decoration-color]
}

text-decoration-line

Původní hodnoty text-decoration se staly součástí vlastnosti text-decoration-line. Je tedy shodné s původním text-decoration.

text-decoration-style

Udává styl čáry z text-decoration-line.

 • solid — výchozí čára
 • double — dvojitá čára
 • dotted — tečkovaná čára
 • dashed — čárkovaná čára
 • wavyvlnovka

Samostatná ukázka (nepodporuje Edge/IE a starší verse ostatních prohlížečů)

text-decoration-color

Jedná se o nastavení barvy čáry. Díky tomu lze elegantně řešit problém různé barvy odkazu a podtržení (ukázka).

Případně v kombinaci s text-decoration-style: wavy konečně vytvořit podtržení červenou vlnovkou bez nutnosti používat obrázek.

Text podtržený červenou vlnovkou

text-decoration-skip

Hodně užitečná vlastnost, která dlouhou dobu chyběla. Umožňuje nepodtrhnout mezery slov nebo části písmen, které se nyní kříží s podtržením.

Přeškrtnutí písmen

S text-decoration-skip: ink vypadá podtržení následovně:

Nepřeškrtnutí písmen

Podporuje Chrome 57 a Opera 44. Dále potom od Chrome 64 a Opery 51 (konec ledna 2018) je výchozí hodnota, která přeskakuje podtržení:

Chytré podtržení textu, kdy se podtržení vyhne písmenům.

Pro hezčí podtržení tedy není v těchto prohlížeči třeba nic dělat.

Případně jde vypnout pomocí text-decoration-skip-ink: none.

Bez text-decoration-skip: ink se podobného efektu dosahovalo dost krkolomně.

text-underline-position

Specifikace

Upravuje umístění podtržení. Z výchozího stavu:

Výchozí posice podtržení

Jde pomocí hodnoty under přesunout podtržení níže:

Nepřeškrtnutí písmen

Podpora nového podtržení v prohlížečích

Podpora se postupně zlepšuje. U některých vlastností jde podporu brát jako nice to have – drobně zlepší uživatelských dojem v podporovaných prohlížečích bez zhoršení stavu v těch ostatních.

Staré prohlížeče, co znají text-decoration jako samostatnou vlastnost a ne zkratku, budou brát nové vlastnosti jako neznámé hodnoty, takže zahodí celou deklaraci (ukázka).

Takže pro to, aby se zobrazila alespoň základní čára, je nutné zdvojení jako například u rgba() barev.

element {
 text-decoration: underline;
 text-decoration: underline double;
}

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

CSS transition

Animace v CSS pomocí transition

CSS vlastností transition lze na stránce docílit přechodových animací bez JavaScriptu.

CSS animace

CSS vlastnost animation

Animování prvků na stránce pomocí čistého CSS s využitím @keyframes.

Column – obsah ve sloupcích

Vícesloupcový text a column

CSS vlastnost column umožňuje rozdělení textu do více sloupců.

CSS flex

Flexboxy

Flexibilní stylování boxů je jednoduší a schopnější alternativa k obtékání (float), ale zatím hudba budoucnosti…

Komentáře