CSS výška height

CSS vlastnost height je jedna z často používaných.

Výšku jde nastavit pro elementy, které nejsou řádkové (tj. nejsou display: inline), obvykle se používají běžné délkové jednotky jako px, em nebo procenta:

div {
 height: 50px;
}

U řádkových prvků (např. <span>) je pro nastavení výšky nutné:

 1. Přidat display: inline-block.
 2. Nebo použít vlastnost line-height (výška řádku).

Proč nepoužívat height

Zvlášť začátečníci mají v oblibě výšku hojně nastavovat. Nastavovat něčemu height by ale ideálně mělo být poslední možné řešení.

Proč?

Obsah webových stránek většinou plyne shora dolů a není rozumné spoléhat na to, že textový obsah bude mít stejnou velikost za všech okolností.

 1. Rozhodne-li se někdo přidat nebo smazat pár slov nebo vět, výsledná výška odstavce se změní.

  Nastavování výšky se spoléhá na neměnnost obsahu.

 2. Návštěvník může mít nastavenu jinou velikost písma, která opět může způsobit odlišnou výšku odstavce. Stejně tak odlišnou výšku někdy způsobí třeba jiný font.

Výsledkem je nehezké vytečení obsahu z prostoru s pevnou výškou.

Takhle třeba vypadají dlaždice s nastavenou výškou na webu České televise.

Useknutí textu na webu ČT

Situace, kdy toto risiko při nastavování height nehrozí, jsou relativně vzácné:

Kdy nastavit height

Většinou se jedná o malé objekty jako jsou obrázky, ikony, videa, reklamní bannery a podobně. U těch nehrozí zvětšení písma a z toho plynoucí přetečení.

Výška v pixelech

Pokud už se výška nastavuje, je dobré použít alespoň jednotky em, které se dokáží přizpůsobit velikosti písma.

Nastavit height v pixelech se ale hodí například pro ikonky v případě, že nejsou v SVG, potom je potřeba držet skutečné rozměry dle obrázku, má-li být výsledný obrázek ostrý.

Maximální výška

Není-li problém, že se přetékající obsah ořízne, může se nastavení výšky hodit pro:

Nulová výška

Spolu s paddingem se nulová výška používá jako trik pro vytvoření elementu s proměnlivými rozměry, ale daným poměrem stran:

.box {
 height: 0;
 padding-bottom: 25%;
}

Výše uvedený box bude mít čtvrtinovou (25 %) výšku oproti šířce; více v samostatném článku:

Výška políčka a tlačítka

U tlačítka nebo textového <input>u se může zdát, že nikdy nebude obsahovat tolik textu, aby se roztáhl na dva řádky.

Většinou s tím problém není a nastavení height i usnadňuje stylování napříč prohlížeči:

Počítání v JavaScriptu

Spočítá-li se výška obsahu JavaScriptem, není problém výšku následně nastavit. Používá se to často pro plynulé rozbalení obsahu. Je ale dobré přepočítání provést i při změně velikosti okna, které může situaci změnit.

Chybné použití height

Odsazení

Je-li cílem, aby kolem boxu bylo volné místo, je lepší použít margin/padding.

Stejně vysoké sloupce

Použít height může svádět v případě snahy o vytvoření stejně vysokých sloupců. Existují lepší řešení:

Problém zarovnání

Bude-li mít nějaký objekt fixní výšku, při změně velikosti písma nebude text svisle vycentrovaný.

Tímto problémem trpí třeba lišta na Facebooku, která se při větším písmu nezobrazuje zrovna ideálně:

FB lišta se zvětšeným písmem

Vliv box-modelu

Na počítání výšky má stejně jako u šířky vliv box-model. Při používání výchozího obsahového box-modelu (box-sizing: content-box) se nastavené výšce přičte hodnota paddingu a borderu.

Většinou je výhodnější box model přepnout na okrajový. Element je potom vysoký přesně podle height:

* {
 box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 -webkit-box-sizing: border-box;
}

Další hodnoty height

Některé novější prohlížeče podporují zvláštní klíčová slova pro nastavení výšky/šířky:

Kvůli nedostatečné podpoře tato klíčová slova border-box, content-box, max-content, min-content, available, fit-content ale zatím nemají moc využití.

Odkazy jinam

 • Jak psát web: Height – chování height ve starších prohlížečích

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

CSS transition

Animace v CSS pomocí transition

CSS vlastností transition lze na stránce docílit přechodových animací bez JavaScriptu.

CSS animace

CSS vlastnost animation

Animování prvků na stránce pomocí čistého CSS s využitím @keyframes.

Column – obsah ve sloupcích

Vícesloupcový text a column

CSS vlastnost column umožňuje rozdělení textu do více sloupců.

CSS flex

Flexboxy

Flexibilní stylování boxů je jednoduší a schopnější alternativa k obtékání (float), ale zatím hudba budoucnosti…

Komentáře