HTML meter

Element <meter> je hodně podobný značce <progress> (ale nefunguje ani v IE 11). Jednoduše řečeno znázorňuje číslo sloupcovým grafem.

Zatímco <progress> je spíš určen k presentování postupu typu Krok 1 ze 3, <meter> může typicky znázorňovat:

  • stav zaplnění místa na disku,
  • teplotu (i když u té je trochu obtížné určit minimální a maximální hodnotu),
  • popularitu článku/videa/čehokoliv,
  • relevanci výsledku (hledání),
  • kondici torrentu a další.

Možné atributy

Kromě standardních atributů jako value, name a form (pro začlenění do formuláře) a dalších, existují tyto specifické.

min
Minimální hodnota (výchozí je 0).
max
Maximální hodnota.
low
Jaká hodnota je považována za nízkou.
high
Jaká hodnota je považována za vysokou (pozor na překlep hight).
optimum
Optimální hodnota.

Hlavní smysl značky <meter> je asi v tom, že podle nastavení výše uvedených atributů se postará o styl, který výsledný element bude mít.

Pomyslnou osu hodnot od min do max je možné atributy low a high rozdělit na 3 části a atributem optimum zvolit optimální část.

Místo na disku: Z 640 GB zaplňeno 100 GB

Relevance: 95 %

Teplota: 17 °C

(Možnost měnit hodnotu zajišťuje <input type=range>.)

Stylování

Hodilo by se, kdyby šlo funkcí content přečíst nastavenou hodnotu. Zatím to nejde.

Pro stylování obalu i sloupců existuje napříč prohlížeči odlišné oprefixované vlastnosti.

Starší prohlížeče

Ve starších prohlížečích je teoreticky možné umístit náhradu uvnitř značky <meter> nebo v nich JavaScriptem vygenerovat atrapu. Otázka je, zda použití <meter>u oproti pár <div>ům natolik usnadní práci, aby stálo za to u všech uživatelů Internet Exploreru spoléhat na JavaScript.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Podmíněné komentáře pro IE

Podmíněné komentáře pro Internet Explorer

Jak rychle a snadno hackovat HTML a CSS v různých historických versích Internet Exploreru.

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Značka <base href>

HTML značka <base>

K čemu využít a na co si dát pozor u HTML tagu <base>?

Meta tag viewport

Značka <meta name=viewport>

K čemu používat <meta> tag name=viewport.

Komentáře