Border-image

Dříve, když bylo cílem mít obrázkové ohraničení textu, bylo nutné celý obal rozřezat na jednotlivé části a nastavit ho jako vícenásobné pozadí nebo použít více obalových elementů.

Vlastnost border-image toto zjednodušuje.

Podpora

Obrázkový rámeček funguje od IE 11, Firefoxu 3.5, Chrome 7 a Opery 11. Stará Opera 12, Firefox 14 a Chrome 15 vyžadují prefixy. (Stará Opera 12 zná pouze sdruženou prefixovanou vlastnost -o-border-image).

Zápis

element {
  border: 10px solid black; /* standardní rámeček */
  border-image: url(ramecek.png) 20 round
}

Vlastnost border-image je zkratka pro více dalších border-image-* vlastností.

Podmínka pro funkčnost obrázkového okraje je minimálně 1px klasický rámeček, který zároveň slouží jako fallback pro nepodporované prohlížeče. Může mít libovolnou barvu či styl, obrázkový rámeček jeho visuální podobu následně zruší – tj. nebude někde prosvítat a podobně, prostor na stránce ale zabírat bude.

border-image-source

Připojuje obrázek, který utvoří rámeček.

border-image-source: url(ramecek.png)

Používá se k tomu standardní funkce url(), ale může to být klidně i gradient.

border-image-slice

Stěžejní vlastnost obrázkových rámečků, která určuje, jakým způsobem se obrázek nařeže.

Celé to funguje tak, že se obrázek pro vytvoření rámečků rozdělí na 9 částí (4 rohy + 4 strany + prostředek) vytvořením pomyslných čtyř čar:

Rozřezání obrázku

border-image-slice: top right bottom left

Hodnoty tedy mohou být čtyři – pro každou čáru jedna. Kromě toho je možné zadat hodnot méně, což způsobí standardní dopočítání (jako třeba u marginu nebo paddingu). V případě pravidelného obrázku proto stačí uvést jen jednu vzdálenost, která bude vyhovovat všem čarám řezu.

Vzdálenost čáry od okraje se udává v:

  • pixelech – bez uvedení jednotky, tj. například 30
  • procentech – pochopitelně s %, tj. například 30%

Procenta se hodí hlaně pro vektorové obrázky, které ze své podstaty šířku nemají.

Zjistit hodnotu jednotlivých řezů je nejsnazší odečtením souřadnic v grafickém editoru.

fill

Klíčovým slovem fill je možné zajistit, aby byl zachován střed obrázku. Výchozí chování střed neaplikuje.

border-image-width

Vlastnost border-image-width určuje šířku rámečku, která se má z řezů sestavit. Výchozí hodnota je rovna příslušné vzdálenosti řezu. Tedy pokud obrázek pro rámeček rozřízneme 10 pixelů od všech stran (border-image-slice: 10), je to totéž jako připsat:

border-image-width: 10px

Nebo:

border-image-width: auto

Pozor, zde se už jednotky u pixelů uvádí. Počet hodnot může být opět 1–4 s klasickým dopočítáváním.

Využití úprav tloušťky obrázkového rámečku se hodí spíš u vektorových obrázků, kde je možné měnit rozměry obrázku bez ztráty kvality. V PNG/GIF/JPG je lepší nechat výchozí skutečné rozměry, případně je měnit jen minimálně.

Standardní tloušťka rámečku s hodnotou border-image-width až tak úplně nesouvisí. Hodnoty se mohou rozcházet, což způsobí v případě tenčího border-width než border-image-width, že rámeček bude pod obsahem.

border-image-outset

Pro posunutí obrázkového rámečku směrem od obsahu ven slouží vlastnost border-image-outset. Fungují pouze kladné hodnoty. Čím vyšší hodnota, tím je obrázkový rámeček dál od rámečku skutečného.

border-image-outset: 10px

Kombinace různých rozměrů border-image-width a border-width v kombinaci s border-image-outset se hodí k sladění obrázkového rámečku s klasickým rámečkem pro starší prohlížeče.

Ozdobný rámeček

Například u výše uvedeného ozdobného obrázku asi nemá smysl, používat tlustý border-width, ale cílem by mělo být sjednotit umístění čar a „kudrlinky“ nechat mimo.

border-image-repeat

Poslední věc je nastavení opakování. Jde zadat zvlášť pro vodorovný i svislý směr či pro oba směry zároveň jedinou hodnotou.

border-image-repeat: vodorovně svisle;
stretch

Obrázek se roztáhne, aby vyplnil šířku. U nevektorových obrázků použitelné jen při minimální změně velikosti oproti originálu. Jinak bude výsledek dost ošklivý.

repeat

Obrázek se bude opakovat. Je proto potřeba, aby na sebe jednotlivé kraje navazovaly.

round

Asi nejzajímavější vlastnost, která zachová rohy a opakuje jen obsah mezi nimi. Zde je potřeba, aby navazovaly středy. Pokud do prostoru nevyjde přesný počet opakování, přizpůsobí se velikost, aby to vycházelo.

Z důvodu přizpůsobování velikosti je vhodné mít základní obrázek spíš menší. Může se stát, že na jedno opakování bude obrázek moc malý, ale dvě opakování budou až moc, takže se rámeček ve výsledku nepěkně srazí. Algoritmus pro výpočet se navíc trochu liší napříč prohlížeči – Firefox na rozdíl od IE a Chrome obrázek nezvětší nad skutečné rozměry, ale raději přidá další opakování.

Ukázka zvětšení

Kromě toho menší obrázek bude datově úspornější.

space

Ještě existuje hodnota space, která by měla v případě toho, že rozměr nevyjde do počtu opakování, rozdělit jednotlivá opakování mezerami.

Nezdá se mi ale, že by někde fungovala.

Živá ukázka (díky resize jde i měnit velikost)

Generátor

Pro rychlejší pochopení a vyrobení border-image může posloužit online generátor:

Závěr

Podpora v prohlížečích je s ohledem na Internet Explorer (IE 11 a novější) nedostatečná. Navíc se v roce 2014 používá místo dekorativní grafiky spíše flat design, případně se kreslí v CSSstíny, kulaté rohy a podobně, takže se člověk se situací, kdy by využil obrázkový rámeček zase tak často nesetká.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

CSS blend

CSS blend

CSS vlastnost background-blend-mode slouží ke smíchání barvy s obrázkem.

Image-rendering

Image-rendering

CSS vlastnost image-rendering ovlivňuje způsob, kterým se v prohlížeči zvětšují/zmenšují obrázky.

CSS mask

CSS vlastnost mask

Vlastnost mask dokáže vytvářet elementy s texturou nebo nepravidelnými tvary.

Background-clip

Background-clip

CSS vlastností background-clip jde omezit místo, kde zobrazí obrázek na pozadí.

Object-fit

Object-fit

CSS vlastnost object-fit umí přizpůsobit obrázek pevné velikosti.

Komentáře