Zablokování psaní do <input>u

Občas potřebujeme na webové stránce zabránit uživateli měnit hodnotu vstupního políčka <input>.

Způsoby zabránění

Atribut readonly

<input readonly>

Obsah políčka nezměníme, ale jeho obsah půjde normálně označit nebo zkopírovat (to se někdy hodí pro nabídnutí obsahu ke zkopírování).

Při odeslání formuláře se obsah políčka odešle na server.


Použití readonly vytváří risiko, že uživatel nepochopí, že je políčko pouze ke čtení. Obyčejný <input> i <input> s readonly mohou na první pohled vypadat totožně.

Zaměřit pole pouze ke čtení jde v CSS:

 1. atributovým selektoreminput[readonly] (IE 7+)
 2. selektorem :read-onlyinput:read-only (IE 12+)

První způsob má mnohem lepší podporu v prohlížečích, selektor :read-only nefunguje ani v IE 11.

Další menší nevýhoda je při kopírování, kdy obsah nejde uložit do schránky funkcí Vyjmout (klávesovou zkratkou Ctrl + X). Někteří uživatelé vyjmutí používají raději než kopírování, protože je visuálně potvrzené (označený obsah zmizí).

Atribut disabled

<input disabled>

Atibut disabled celkově zablokuje formulářové pole. Nepůjde změnit a ani dokonce nebude možné do něj kliknout a vybrat si jeho obsah.

Zablokované políčko se při odeslání formuláře nepřenese na server.

Zaměřit disablované pole v CSS jde rovněž atributovým selektorem (input[readonly]IE 7+) nebo méně podporovaným input:disabled (IE 9+).

V IE 9 a starších a Opeře 12 nejde disabled plně stylovat. Barvu (color) zablokovaného políčka tam nezměníme. Ukázka.

Také na zablokovaném <input>u není možné vyvolat například událost onclick (ukázka), odTabovat na něj nebo u něj vyvolat :focus.

Nepoužívat <input>

Poslední možnost je pro výpis obsahu, který nemá být určen k editaci, vůbec nepoužít formulářové políčko, ale spokojit se např. s obyčejným elementem <span>.

Má-li obsah být i odeslaný na server, řešení je duplikování obsahu do skrytého formulářového pole (<input type="hidden">).

Značka <output>

Pro výsledky uživatelských akcí je určena značka <output>. Nefunguje ale ani v IE 11.

Nikomu nevěřte

Že je políčko pouze ke čtení (readonly), zablokované (disabled) či skryté (type="hidden") nezaručuje, že do něj návštěvník nemůže nic napsat.

S použitím vývojářských nástrojů není žádný problém atribut odmazat nebo změnit.

Zrušení atributu disabled

Co zvolit?

Rozhodování se pro ten či onen postup není úplně snadné. Následující faktory je ale dobré zvážit

 1. Atribut disabled je ze hry při snaze o možnost plnohodnotného stylování v IE 9 a starších.

 2. V případě, že obsah nikdy nepotřebujeme poslat na server, není potřeba <input> používat.

 3. Když pole někdy odesílat chceme a někdy ne, přidání/odebrání atributu je asi nejsnazší řešení.

 4. Políčko readonly bude nejspíš vždy vhodné styly odlišit od políčka, kam se dá psát.

  Na druhou stranu bez použití <input>u může zase být někdy nutné vytvořit nějaký – políčku podobný – styl.

  input, .jako-input {
   /* společné styly */
  }
  .jako-input {
   /* odlišení */
  }

  Zde se nabízí použít <input> nebo <span> v závislosti na tom, co bude jednoduší nastylovat.

 5. K formulářovému políčku je v JS elegantnější přístup než k obyčejnému elementu.

  jmenoFormulare.jmenoReadOnlyPolicka.value = "hodnota";

Nastavení readonly a disabled JavaScriptem

var policko = jmenoFormulare.nazevPolicka;
policko.readOnly = true;
policko.disabled = true;

U readonly se používá v JS camelCase, tj. readOnly.

Zapnout/vypnout

Samostatná ukázka

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Rozbalovací nabídka <select>

HTML značka <select>

Popis, možnosti a vylepšení rozbalovacího výběru, HTML značky <select>.

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Atribut pattern pro formuláře

Atribut pattern pro formulářové prvky

Validace formulářů regulárními výrazy na straně klienta bez JavaScriptu.

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

HTML atribut scoped

HTML atribut scoped

HTML 5.1 přichází s možností validně používat element <style> i mimo část <head>.

Komentáře