Obtékané boxy s proměnlivou šířkou

Při tvorbě responsivního webu, kdy se šířka stránky odvozuje od velikosti okna, je vhodné jednotlivým boxům nastavit rozměry v procentech. Díky tomu se optimálně využije dostupná šířka.

Pomocí pravidel @media se potom zvyšováním procentuální šířky při menší dostupné šířce okna docílí postupného snižování počtu sloupců:

Přeskládání boxů při změně velikosti okna

Řešení

5 sloupců

Při maximální šířce budou na stránce 5 sloupců (100 % / 5 = 20 %):

.box {
 float: left;
 width: 20%;
}

4 sloupce

Při zmenšení šířky se sníží počet sloupců na čtyři o šířce 25 procent (100 % / 4 = 25 %):

@media screen and (max-width: 50em) {
 .box {width: 25%}
}

Šířka @media pravidla se zadává v jednotkách em, aby se případně dobře přizpůsobovala velikosti písma, kterou si návštěvník nastavil v operačním systému nebo prohlížeči.

Při použití pixelů by při zvětšením/zmenšení písma hodnoty neodpovídaly:

3 sloupce

Při nastavování šířky pro 3 sloupce začne být menší problém dopočítat výslednou hodnotu, protože 100 % nejde třemi dělit beze zbytku.

Nejpřesnější možné hodnoty pro takové dělení jde nejspíš dosáhnout CSS funkcí calc funkční od IE 9:

.box {
 width: calc(100% / 3);
}

Pro starší prohlížeče založené na Webkitu potom ještě s prefixem -webkit-:

.box {
 width: calc(100% / 3);
 width: -webkit-calc(100% / 3);
}

Jako záložní pro prohlížeče nepodporující calc jde navíc uvést hodnotu spočítanou na kalkulačce.

.box {
 width: 33.3333333%;
 width: calc(100% / 3);
 width: -webkit-calc(100% / 3);
}

Potom si člověk výsledek zobrazí v IE / MS Edge a zjistí, že se při určitých šířkách mřížka špatně zobrazuje:

Špatné zaokrouhlování v IE/Edge

Zbavit se tohoto problému jde třeba odečtením setiny pixelu ve funkci calc. Výsledný kód dobře funkční i v IE:

@media screen and (max-width: 40em) {
 .box {
  width: 33.3333333%; 
  width: calc(100% / 3 - 0.01px);
  width: -webkit-calc(100% / 3 - 0.01px);   
 }
}

2 a 1 sloupec

Pro jeden a dva sloupce je už nastavení šířky snadné:

@media screen and (max-width: 30em) {
 .box {width: 50%}
}
@media screen and (max-width: 20em) {
 .box {width: 100%}
}

Stejná výška

Aby přeskládávání obtékaných boxů dobře fungovalo, je vhodné, když všechny boxy mají stejnou výšku.

Nastavovat obsahu pevnou výšku vlastností height zpravidla nevěstí nic dobrého, protože při zvětšení písma nebo různě dlouhém obsahu mohou nastat problémy.

Přebytečný text jde třeba oříznout po určitém počtu řádků.

Jsou-li v obtékaných boxech obrázky, hodí se použít trik s dopočítáváním výšky podle šířky, aby při načítání stránka neposkakovala:

Různá výška

Pan habendorf doplnil řešení, co dělat v případě, kdy je nutné, aby boxy měly proměnlivou výšku.

Je k tomu potřeba použít na konci řádku CSS vlastnost clear. Problém je, že při různém počtu boxů na řádek není jasné, kde je konec řádku.

Takže se mezi jednotlivé boxy nastrkají elementy pro clearování, které se potom v příslušných @media pravidlech skryjí/zobrazí, když je to potřeba.

Jeden sloupec neřeším – tam netřeba floatovat. Za každej druhej blok vrazim něco (br, hr) .cleaner .cleaner_2col, za třetí .cleaner .cleaner_3col a za čtvrtej .cleaner .cleaner_4col.

.cleaner si nadefinuju a ty .cleaner_xcol už jen display: none dle potřeby.

V novějších prohlížečích si jde poradit bez změny HTML kódu pomocí pseudo-elementu :before/:after (IE8+) a selektorů :nth-child (IE9+).

Zarovnání do bloku

V případě položek, které mají mít fixní rozměry, je možné použít zarovnání do bloku:

.obal {
 text-align: justify;
}
.polozka {
 display: inline-block;
 width: 100px;
}

To zajistí vytvoření rozestupů mezi položkami, aby vyplnily celou šířku. Bohužel to neřeší poslední řádek, který se v případě, že na něj zbude méně položek, zobrazí odlišně.

Živá ukázka – zarovnání do bloku

Flexboxy?

Dosáhnout podobného výsledku jde kromě obtékání i s flexboxy.

Při nastavení flex-wrap: wrap pro obal jednotlivých boxů a flex-grow: 1 spolu s pevnou šířkou (nikoliv v procentech) pro jednotlivé položky se dosáhne automatického přizpůsobování položek dostupnému prostoru bez nutnosti nastavovat různou šířku v @media pravidlech.

Bude ale stejně potřeba řešit situaci, kdy na posledním řádku zbude počet boxů neodpovídající počtu sloupců.

Živá ukázka

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Responsivní menu

Responsivní navigace

Jak udělat elegantní navigaci pro zobrazení na malých obrazovkách.

Responsivní CSS mřížka

Responsivní CSS mřížka

Jak vytvořit čistě v CSS mřížku, která se bude přizpůsobovat velikosti okna.

Max-width pro pozadí

Maximální šířka pozadí

Jak obrázkovému pozadí nastavit maximální šířku. Tj. aby se přizpůsobovalo menší šířce okna.

Jeden sloupec fixní, druhý proměnlivý

Jeden sloupec fixní, druhý proměnlivý

Jak vytvořit dvousloupcové rozvržení, kde je jeden sloupec s pevnou šířkou a druhý se přizpůsobuje šířce okna.

CSS mapa s popisky

Body s popisky na mapě

Statická obrázková mapa s vlastními body a :hover popisky.

Komentáře