Tlačítko na webu

Tlačítka jsou základním prvkem každé webové aplikace. Ať jde o jednoduchý kontaktní formulář nebo o JS aplikaci typu emailový klient (např. Outlook.com nebo Gmail). I běžný odkaz v menu jde svým způsobem považovat za tlačítko.

Značky

V HTML existuje pro tlačítko přímo značka <button>. V podstatě stejnou podobu a funkčnost nabízí i značka <input> – s typem button/submit.

Obě značky se obvykle používají uvnitř formulářů.

Různé podoby tlačítka

Tlačítko jde ale vytvořit více způsoby.

 • <button> (s type=submit nebo type=button)
 • <input> (s type=submit nebo type=button)
 • <input type="image"> – obrázkové tlačítko
 • <a> – běžný HTML odkaz
 • <div>/<span>

Je možné dlouze diskutovat, jestli je lepší <button>, <input type="button">, odkaz a podobně. Záleží ale na okolnostech. Každý ze způsobu má výhody i nevýhody.

Systémový vzhled

Pokud se člověk nechce zabývat vlastním stylem tlačítek (to obnáší vytvořit styl pro 5 různých stavů), při použití <button>/<input type="button"> obstará styl prohlížeč v kombinaci s operačním systémem.

Tlačítko má potom bez práce vzhled pro všechny stavy, navíc je na něj uživatel zvyklý.

<button> vs. <input type="button">

Rozhodování mezi tlačítkem a input-tlačítkem je potom celkem jednoduché. Input-tlačítko v sobě nemůže mít HTML obsah.

Má-li mít tlačítko například ikonku, s <button>em jde použít následující:

<button>
 <span class="ikona"></span>
 Popisek
</button>

V případě <input type="submit">/<input type="button"> by se obrázková ikona musela řešit pozadím přímo pro <input>. Tento postup nemusí být tak pohodlný.

Stejně tak vzhledem k tomu, že <input> nemá obsah, nejde u něj použít pseudo-elementy :before/:after.

V dřívějších dobách se častěji používal <input type"submit">, protože se formulářové prvky tolik nestylovaly a <button> se ve starších IE choval odlišně:

 • Do IE 6 se odesílal obsah všech <button>ů ve formuláři (ne jen ten stisknutý).

 • Do IE 7 se místo atributu value tlačítka odesílal jeho HTML obsah mezi <button> a </button>.

 • Do IE 8 se tlačítko neodeslalo při potvrzení formuláře klávesou Enter z jiného políčka. (Jeho name a value se nepřenesly na server.)

Dnes kvůli častějšímu stylování a potřebě mít HTML kód v tlačítku převládá spíš <button>. Problémy se staršími IE se buď ignorují, nebo jim lze předcházet návrhem serverového skriptu, který nedetekuje odeslání formuláře podle odesílacího tlačítka ale podle jiných prvků.

Obrázkový <input type="image">

Jako tlačítko jde použít běžný obrázek:

<input type="image" src="obrazek.png" alt="Odeslat">

Tento postup se prakticky nepoužívá, protože styl tlačítka jde universálněji vykouzlit pomocí CSS. Pro tlačítka s různými popisy by se muselo generovat spoustu obrázků.

Odkaz

Běžný HTML odkaz <a> se hodí pro tlačítka, která nemají odesílat obsah jiných formulářových prvků, byť i to by s JavaScriptem šlo.

Odkaz není problém nastylovat jako tlačítko i je možné se na něj standardně dostat pouze z klávesnice klávesou Tab.

Hlavní rozdíl mezi mezi odkazem a formulářovým tlačítkem je v tom, že tlačítko jde aktivovat kromě Enteru i klávesou Space (mezerník).

Používat odkaz se obecně hodí u tlačítek, která vedou na nějakou URL. Návštěvník si tak cíl odkazu může pohodlně zkopírovat do schránky, standardním způsobem cíl otevřít do nové záložky a podobně.

Kopírovat adresu odkazu

V případě <button>u se zobrazí většinou standardní kontextová nabídka jako u kteréhokoliv jiného obyčejného elementu.

Neutrální <div>/<span>

V rozhraní některých velkých JS aplikací se je možné setkat s tím, že tlačítka jsou jen obyčejné <div>y/<span>y.

Příklad z Google+:

Span jako tlačítko

Taktéž v Gmailu je tlačítkem neutrální značka:

Div jako tlačítko

I pro obyčejný <div> není problém doplnit chování jako má běžné formulářové tlačítko:

 • Atributem tabindex umožnit ovládání klávesnicí.

 • Atributem role="button" sdělit hlasovým čtečkám, že se jedná o tlačítko.

 • Vlastností user-select zakázat označení obsahu.

 • Pomocí JS událostí připojit příslušné akce.

Pokud aplikace stejně bez JavaScriptu nefunguje a styl tlačítek má být vlastní, není příliš důvod se neutrálním značkám bránit.

Na jednu stranu je těmto tlačítkům nutné přidat některé vlastnosti, aby se chovala jako opravdová tlačítka, na stranu druhou odpadne nutnost při stylování přebíjet výchozí styly prohlížečů.

Někdy to není úplně snadné:

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Odkaz jako tlačítko

Odkaz vypadající jako tlačítko

Odkaz jako tlačítko, nebo tlačítko jako odkaz? Postup, jak z odkazu vyrobit tlačítko a naopak.

Rozbalovací nabídka <select>

HTML značka <select>

Popis, možnosti a vylepšení rozbalovacího výběru, HTML značky <select>.

Plynulý přesun focusu

Plynulý přesun focusu

Plynulé přesouvání focusu mezi jednotlivými položkami formuláře.

Mezera v PSČ

Mezera v PSČ

Jak a zda vůbec automaticky odsazovat uživatelem zadané znaky PSČ do formulářového políčka.

20 nejhorších chyb HTML formulářů

20 největších chyb formulářů na webu

Jakým chybám se vyvarovat při tvorbě formulářů na webu.

Komentáře